In memoriam dr.R.Eibergen.

H.N. Hadders
H. Hamminga
H.O. Nieweg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2126

- Op 6 juli jl. is overleden dr. Rolf Eibergen, patholoog-anatoom in ruste. Hij bezocht het Stedelijk Gymnasium te Groningen. In 1938 werd hij als student ingeschreven aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor zijn artsexamen in 1949 was hij twee keer gedurende een periode van 6 maanden student-assistent in het pathologisch-anatomisch laboratorium, dat toen werd geleid door prof.dr.J.J.Th.Vos. Zijn werk werd zozeer gewaardeerd, dat het vanzelfsprekend was dat hij na het artsexamen zou worden opgeieid tot patholoog-anatoom. Bij zijn inschrijving in het specialistenregister had hij het werk voor een promotie grotendeels afgerond. Dat is niet afgemaakt, want hij werd benoemd tot…

Ook interessant

Reacties