In memoriam prof.dr.G.J.van der Plaats.

C.J.P. Thijn
J.M.A. van Engelshoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1158
Download PDF

artikel

- Op maandag 3 april jl. is prof.dr.G.J.van der Plaats op 91-jarige leeftijd in zijn woonplaats Maastricht overleden. Prof.Van der Plaats werkte van 1936 tot 1968 als radioloog in Maastricht en genoot nationaal en internationaal grote bekendheid vanwege zijn wetenschappelijk werk en zijn inspanningen voor de opleiding van radiologische laboranten.

Van der Plaats werd op 8 oktober 1903 in Utrecht geboren en behaalde daar in 1928 het artsdiploma. Hij ontving zijn opleiding tot radioloog te Utrecht, Wenen (diagnostiek) en Frankfurt am Main (therapie) en werkte van 1930 tot 1936 als radioloog te Eindhoven, alwaar hij in contact kwam met de röntgenresearchgroep van Philips. In die periode ontwikkelde hij de zogenaamde röntgen-contacttherapie en hij promoveerde op dit onderwerp in 1936 te Utrecht. Van 1955 tot 1958 was hij buitengewoon hoogleraar radiologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Met Van der Plaats verdwijnt één van de pioniers van de radiologie in Nederland. Zijn verdiensten liggen zowel op radiodiagnostisch als radiotherapeutisch terrein. Op het terrein van de radiodiagnostiek droeg Van der Plaats in belangrijke mate bij aan de introductie van de boloscoop voor het opsporen van kogels en granaatsplinters in het menselijk lichaam. In de naoorlogse jaren deed hij onderzoek naar stereoscopie, dosisbeperking, vergrotingstechniek, beeldversterker-technologie en röntgencinematografie. Zeer veel energie hebben Van der Plaats en mw.D.van Dijk besteed aan de opleiding en de organisatie van de radiologische laboranten. Zijn boek Medische röntgentechniek was, in vele talen vertaald, jarenlang leerstof voor leerling-laboranten en assistent-geneeskundigen in de radiologie. Samen met Oefner (Utrecht) startten zij de opleiding voor laboranten en vanuit Maastricht en Utrecht zwermden nadien opgeleide laboranten uit over Nederland en het buitenland (onder andere Zwitserland). In 1950 werd de Nederlandse Vereniging van Radiologische Laboranten opgericht.

De verdiensten van Van der Plaats werden wereldwijd erkend en resulteerden in vele onderscheidingen en erelidmaatschappen, ook van buitenlandse radiologische verenigingen. De velen die Van der Plaats hebben gekend en door hem zijn opgeleid, zullen zich deze stimulerende persoonlijkheid blijven herinneren. Hij was een markante persoon en heeft voor de radiologie in Nederland en het buitenland zeer veel betekend.

Gerelateerde artikelen

Reacties