In memoriam prof.dr.G.J.van der Plaats.
Open

Personalia
03-06-1995
C.J.P. Thijn en J.M.A. van Engelshoven

- Op maandag 3 april jl. is prof.dr.G.J.van der Plaats op 91-jarige leeftijd in zijn woonplaats Maastricht overleden. Prof.Van der Plaats werkte van 1936 tot 1968 als radioloog in Maastricht en genoot nationaal en internationaal grote bekendheid vanwege zijn wetenschappelijk werk en zijn inspanningen voor de opleiding van radiologische laboranten.

Van der Plaats werd op 8 oktober 1903 in Utrecht geboren en behaalde daar in 1928 het artsdiploma. Hij ontving zijn opleiding tot radioloog te Utrecht, Wenen (diagnostiek) en Frankfurt am Main (therapie) en werkte van 1930 tot 1936 als radioloog te Eindhoven, alwaar hij in contact kwam met de rƶntgenresearchgroep van ...