In memoriam mw.H.Ledeboer-Tideman.
Open

Personalia
15-07-1990
E.J. Schaepman-van Geuns

– Op 5 mei 1990 overleed Hannie Ledeboer, gynaecoloog in Almelo. Na haar artsexamen in 1937 in Amsterdam – prof.Van Rooy was net 14 dagen tevoren overleden en daarmede was zijn toezegging voor een assistentschap vervallen – wilde niemand een vrouw hebben in een chirurgische (voor)opleiding. Via een vakantie-assistentschap kwam zij bij de chirurg J.A.van Dongen in het Binnengasthuis en bleef er 1½ jaar; daarna werd zij in 1939 toch assistent gynaecologie bij prof.Van Bouwdijk Bastiaanse. Vooral toen tijdens de mobilisatie 3 van de 5 assistenten gemobiliseerd werden, kwam haar chirurgische opleiding goed van pas. Van wetenschappelijk werk kwam door de oorlog weinig terecht. Zij begon literatuur te verzamelen over zwangerschap en diabetes mellitus. Dit onderwerp is door I.S.Sindram uitgewerkt in zijn proefschrift. In augustus 1942 was zij specialist. In het Wilhelmina Gasthuis werkte zij op de polikliniek gynaecologie en daarnaast in de ziekenfondspraktijk van Elise Sanders, welke praktijk zij cadeau kreeg. De verloskunde was voornamelijk aan huis in die tijd; op een fietsje met spleetlampje door duisternis en kou. In de hongerwinter 1944-‘45 trouwde zij; haar man – zonder werk toen – deed het huishouden. In september 1945 trokken zij naar Almelo en na de geboorte van hun tweede kind vestigde zij zich daar begin 1947 als gynaecoloog. Dit bleef zij tot 1977, waarna zij zich geheel wijdde aan haar (zieke) man. Als eerste in Oost-Nederland begon zij rond 1967, op verzoek van Levie en Swaab, met kunstmatige inseminatie. Aarzelend begonnen, was zij zo gemotiveerd, dat zij er ook na haar pensioen aan bleef meewerken. ’Het praat gemakkelijker met een vrouw‘ mocht zij dikwijls horen. Ook gaf zij veel lezingen voor vrouwenverenigingen.

Hannie heeft met veel vreugde praktijk uitgeoefend, mede dankzij de fantastische instelling van Henk, haar man. Zijn perfect vaderschap heeft hun gezin tot een goede plaats voor hun kinderen gemaakt. Velen zullen haar dankbaar herdenken.