In memoriam mw.H.Ledeboer-Tideman.

E.J. Schaepman-van Geuns
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1378-9

– Op 5 mei 1990 overleed Hannie Ledeboer, gynaecoloog in Almelo. Na haar artsexamen in 1937 in Amsterdam – prof.Van Rooy was net 14 dagen tevoren overleden en daarmede was zijn toezegging voor een assistentschap vervallen – wilde niemand een vrouw hebben in een chirurgische (voor)opleiding. Via een vakantie-assistentschap kwam zij bij de chirurg J.A.van Dongen in het Binnengasthuis en bleef er 1½ jaar; daarna werd zij in 1939 toch assistent gynaecologie bij prof.Van Bouwdijk Bastiaanse. Vooral toen tijdens de mobilisatie 3 van de 5 assistenten gemobiliseerd werden, kwam haar chirurgische opleiding goed van pas. Van wetenschappelijk werk kwam door…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties