In memoriam mr.dr.H.Sluzewski.

P.J. Aleman
W.F.M. van Erp
W.J. Prakken
H.P. Pull ter Gunne
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2819-20

- Op 27 oktober 2008 overleed mr.dr.H.Sluzewski, chirurg. Hans Sluzewski werd geboren op 5 mei 1925 te Kampen en groeide daar op. Hij behaalde het eindexamen gymnasium alfa in 1943 en voltooide de bèta-opleiding in 1944. Van 1945 tot 1953 studeerde hij geneeskunde aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam. In deze periode werkte hij tevens bij de internist W.J.Kolff te Kampen aan de ontwikkeling van de kunstnier en de hart-longmachine. In 1952 liep hij gedurende een half jaar stage in het toenmalige Antoni van Leeuwenhoekhuis. De militaire diensttijd bracht hij door als legerpsychiater. In deze periode was er tevens ruimte…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties