In memoriam J.A.G.Meijers.

H.F.J.M. Crebolder
J.H.G. de Jong
W.P.M. Vierhout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2126-7

- Op 19 februari 1994 overleed op 59-jarige leeftijd de Maastrichtse huisarts Jan Meijers. In 1961 deed hij zijn artsexamen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vervolgens vervulde hij in Den Haag zijn dienstplicht bij de Sociaal Psychiatrische Dienst van de Koninklijke Landmacht. Daar leerde hij de meerwaarde kennen van het werken in een multidisciplinair team. Na enige waarnemingen nam hij in 1963 de praktijk over van een huisarts, die actief lid was van de PvdA, en de bijnaam ‘de rooie dokter’ had. De praktijk werd in de geest van zijn voorganger voortgezet.

Juist in die periode raakte de huisartsgeneeskunde op…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties