In memoriam dr.P.J.van der Schaar.

W. Sengers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:739-40

– Op 4 februari 1993 overleed na een kort ziekbed de tot op het laatst actief gebleven Pieter Johannes van der Schaar. Door zijn kinderen, kleinkinderen, tweede vrouw, oud-medewerkers en anderen werd hij begraven op het kerkhof Oud-Kralingen in Rotterdam.

Van der Schaar was tot zijn pensionering in 965 hoofd van de afdeling Psychiatrie van eerst het Coolsingelziekenhuis en vervolgens het Dijkzigt-ziekenhuis. Hij was er sinds 1951 opleider Psychiatrie; tevens was hij docent aan het in datzelfde jaar gestarte Klinisch Hoger Onderwijs Rotterdam, voorloper van de Medische Faculteit Rotterdam die in 1967 startte. Bij het Klinisch Hoger Onderwijs konden medisch…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties