In memoriam dr.J.Borst.
Open

Personalia
28-07-1988
J.G. Kapsenberg

– Op 15 juni 1988 overleed dr.Johan (Jan) Borst, arts-bacterioloog, in de leeftijd van 58 jaar. In hem verliest de medische professie een bacterioloog van de oude stempel. Zijn scholing door prof.dr.A.Charlotte Ruys in kritisch denken, technisch zorgvuldig onderzoek en uitputtende evaluatie van epidemiologische resultaten, kwam in zijn gehele loopbaan tot uiting. Vanaf zijn promotie-onderzoek naar stafylokokken in een kraamkliniek (1960) tot in zijn laatste dagen (Pseudomonas in een mobiele niersteenvergruizer) is zijn aandacht gericht geweest op herkenning en bestrijding van ziekenhuisinfecties.

Mede door zijn precieze inslag stond hij jarenlang borg voor hoogwaardig minutieus onderzoek van bacteriestammen die door collega-bacteriologen waren gezonden naar de afdeling voor Bijzondere Bacteriële Determinaties van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. De jaarverslagen van deze afdeling zouden verplichte lectuur moeten zijn voor bacteriologen-in-opleiding, want ze bevatten een schat aan gegevens, waarmee soms pijnlijke vergissingen kunnen worden voorkomen.

Dr.Jan Borst is overleden aan de ziekte van Kahler die zich in het begin van de jaren tachtig bij hem openbaarde. Dit ziekteproces werd even precies geanalyseerd en bestreden als de bacteriën. Hij werd medisch adviseur van de Contactgroep Kahlerpatiënten. Voor zijn lotgenoten werd hij een vriend en trooster, juist door de grote openheid waarmee hij over alles kon spreken. Zo bleef hij tot op het laatst arts. Wij gedenken hem met eerbied.