In memoriam dr.J.A. Eckert-Stroink, 1900-1988.

E.J. Schaepman-van Geuns
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:938-9

- Jeltje Stroink was langdurig (1934-1970) en actief lid van de Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging, waarin zij in het begin van de jaren veertig als penningmeester in het bestuur zat.

Zij liep enkele stages en deed korte tijd een huisartsenpraktijk. Na haar promotie bij prof.de Snoo op een klinische studie over de vroegtijdige loslating van de placenta in 1933, werd zij in Utrecht opgeleid tot vrouwenarts. In Nederland was zij de eerste vrouw die als gynaecoloog in een universitaire staf kwam, als ‘conservatrice’. Zij leidde er een practicum en had zitting in de artsexamencommissie. Na het vertrek van De Snoo zette…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties