In memoriam dr.E.Kits van Waveren.

J. Ariëns Kappers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2003
Download PDF

– Op 3 september 1995 overleed dr.E.Kits van Waveren, internist. Hij werd op 20 maart 1906 geboren in Haarlem. In zijn geboorteplaats deed hij in 1922 het eindexamen HBS. Vervolgens bezocht hij gedurende een jaar een Engelse kostschool. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en legde in 1932 het artsexamen af. Na een volontair-assistentschap bij de afdeling Pathologische Anatomie in het Wilhelmina Gasthuis ter bewerking van een dissertatie, was hij van 1933 tot 1937 assistent van prof. Ruitinga aan de Kliniek voor Inwendige Ziekten in het Binnengasthuis. In 1935 promoveerde hij bij prof.Deelman op een proefschrift over de anatomie en de histologische diagnostiek van glomerulonefritis. Van 1937 tot midden 1954 fungeerde hij als internist bij het Nederlands Kanker Instituut. Hij had een particuliere praktijk van 1937-1981, een fondspraktijk van 1954-1971 en deed keuringen voor levensverzekeringsmaatschappijen van 1937-1990. Hij was 10 jaar voorzitter van de Vereniging van Medische Adviseurs ‘Leven’ en van 1946 tot medio 1989 medisch adviseur van vele levensverzekeringsmaatschappijen.

Kits van Waveren publiceerde 25 medische artikelen, de meeste in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Vooral zijn caput selectum over neurocirculatoire asthenie en drie artikelen over de behandeling van suikerziekte in de huisartsenpraktijk (1955) trokken veel aandacht.

Van augustus 1939 tot juni 1940 was hij als officier van gezondheid gemobiliseerd bij het 1e Regiment Huzaren. Medio 1943 trad hij toe tot de verzetsorganisatie Ordedienst als hoofd van de medische sectie IIIa, onder meer belast met de materiaalvoorziening voor de 40 in Amsterdam geprojecteerde, voor illegale gevechtsgroepen noodzakelijk geachte eerste-hulpposten. In oktober 1944 werd hij hoofd van sectie IIIa van het landelijk Algemeen Hoofdkwartier (AHK) Binnenlandse Strijdkrachten (BS), tevens lid van sectie V (spionage en inlichtingen), welke hij in de herfst van 1944 enkele maanden ook huisvestte. Driemaal fietste hij naar een door de 21e Army Group bij Scherpenzeel geparachuteerde ondergedoken ‘intelligence officer’ voor afgifte van microfilms, berichten en spionagegegevens. In het voorjaar van 1945 huisvestte hij enkele maanden het bureau AHK(BS). Voorts fungeerde hij als contactman tussen het AHK en de top van Medisch Contact. Van september 1945 tot medio december 1947 was hij voorzitter van de door hem opgerichte Medische Coördinatie Commissie, een subcommissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, belast met het coördineren van het onder de wapenen roepen van artsen voor de krijgsmacht in Indonesië met de artsenvoorziening van de Nederlandse bevolking. In opdracht van de regering maakte hij een reis door Indonesië ter inspectie van de artsenbehoefte bij de Dienst Volksgezondheid. Zijn rapport aan de regering werd als hoofdartikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Van september 1945 tot juni 1947 was hij in de rang van luitenant-kolonel voorzitter van de medische sectie van de Commissie Beoordeling Officieren Bezet Gebied, een zuiveringscommissie van het ministerie van Defensie.

Vanaf zijn jeugd was Kits van Waveren een actief mycoloog. In 1970 werd hij honorair medewerker van het Rijksherbarium. Hij publiceerde 50 mycologische artikelen en een monografie over het geslacht Psathyrella en ontdekte 30 nieuwe soorten Agaricaceeën, waarvan er 4 naar hem werden genoemd.

Hij werd onderscheiden met het Verzetsherdenkingskruis (1983) en benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau (1987), was drager van de Zilveren Anjer (1988) en erelid van het Amsterdams Studenten Corps en lid van het Dispuutgezelschap Honesto et Bono Excellamus van het Corps voor welk gezelschap hij zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt.

Met dr.Kits van Waveren is een zeer bekend internist van grote medische en maatschappelijke verdiensten heengegaan.

Gerelateerde artikelen

Reacties