In memoriam dr.A. Chr.Appelman.

H. Stapert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2038

- Op 23 augustus is Albert Christiaan Appelman op 83-jarige leeftijd onverwachts overleden. Hij werd in 1905 te Den Haag geboren. Zijn artsdiploma behaalde hij in 1929, waarna hij een opleiding volgde tot internist. Aansluitend specialiseerde hij zich tot tuberculose-arts in Oranje Nassau Oord bij zijn latere promotor dr.W.Bronkhorst. Enkele jaren later was hij werkzaam bij de GGD in Rotterdam en in Heerlen. In 1942 volgde zijn aanstelling als tuberculose-arts voor het districtsconsultatiebureau in de oostelijke mijnstreek, omvattende Heerlen en Kerkrade.

Appelman heeft zich, werkend in een eenvoudig na-oorlogs houten noodgebouw in Heerlen, grote verdiensten verworven bij de bestrijding van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties