Asbest en gezondheid: van patiëntbespreking naar erkenning van beroepsziekten in Nederland

Perspectief
A. Burdorf
P. Swuste
P. van der Maas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2162-7

Inleiding

Asbest is een bekende en beruchte stof. Er bestaat weinig twijfel meer over de schadelijkheid van asbest voor de gezondheid. Als belangrijkste gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan asbest worden asbestose, longkanker en mesothelioom beschouwd. Er zijn tevens aanwijzingen dat personen blootgesteld aan asbest een verhoogde kans hebben op tumorvorming in de keel en het maagdarmkanaal.1 Discussie wordt alleen nog gevoerd over de mate van samenhang van dosis en respons en de implicaties van blootstelling aan lage concentraties asbest zoals die op veel plaatsen optreden.2 De schadelijkheid van asbest was gedurende lange tijd niet voor eenieder vanzelfsprekend. Vanaf de eerste klinische waarnemingen tot de consensus over de schadelijkheid van asbest is een lange weg gegaan. Opmerkelijk genoeg heeft de groeiende stroom publikaties met nieuwe bewijzen voor de schadelijke gevolgen van asbest parallel gelopen met een stijgend gebruik van asbest in industriële produktieprocessen.

In dit artikel wordt een historische…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Faculteit der Geneeskunde, Instituut Maatschappelijke GezondheidszorgBedrijfsgezondheidszorg, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Ir.A.Burdorf, epidemioloog; prof.dr.P.van der Maas, sociaal-geneeskundige.

Technische Universiteit, Vakgroep Veiligheidskunde, Delft.

Drs.P.Swuste, arbeidshygiënist.

Contact ir.A.Burdorf

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties