Melioidosis: het belang van een goede reisanamnese

Klinische praktijk
Sandra L. Snijders
Jacques F.G.M. Meis
A.S.M. (Ton) Dofferhoff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A279
Abstract

Dames en Heren,

Melioidosis is een importziekte die maar zelden voorkomt in Nederland, zoals ook eerder beschreven in het Tijdschrift door Leeuwenburgh et al.1 Patiënten presenteren zich met diverse klachten, waardoor men soms op een verkeerd spoor kan worden gezet. Het is van belang om aan melioidosis te denken bij mensen die zich presenteren met koorts, pneumonie of septisch beeld na een recent verblijf in bijvoorbeeld Zuidoost-Azië. Er kan dan tijdig een diagnose worden gesteld en worden gestart met intensieve therapie.

Aan de hand van de volgende casus bespreken we de aandoening melioidosis en verduidelijken we ook de importantie van een goede reisanamnese.

Patiënt A, een 70-jarige vrouw presenteerde zich met koorts op de Spoedeisende Hulp na terugkomst uit Zuidoost-Azië. Ze had geen relevante voorgeschiedenis en gebruikte geen medicatie. Ruim 45 jaar geleden had patiënte minder dan 5 pakjaren gerookt. Eén dag voor opname was ze teruggekomen van een…

Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. S.L. Snijders, arts-assistent; dr. A.S.M. Dofferhoff, internist-infectioloog.

Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten: dr.J.F.G.M Meis, arts-microbioloog.

Contact dr. A.S.M. Dofferhoff (a.dofferhoff@cwz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 9 december 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties