Dilemma’s in de praktijk

Melanocytaire tumor met een onzekere maligne potentie

Klinische praktijk
Annemarie M. Rozendaal
Ellen R.M. de Haas
Wolter Mooi
Kees-Peter de Roos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3659
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

‘MELTUMP’ (‘melanocytic tumour of unknown malignant potential’) is een restcategorie van verschillende melanocytaire tumoren waarbij de diagnose ‘melanoom’ niet kan worden aangetoond maar ook niet kan worden uitgesloten. Omdat de maligne potentie van deze afwijkingen onzeker is, is er geen eenduidige aanpak.

Casus

Een 48-jarige vrouw kwam bij de dermatoloog vanwege een atypische moedervlek op het linker onderbeen. Haar voorgeschiedenis vermeldde 2 melanomen. De moedervlek werd gefotografeerd en geëxcideerd. Bij histopathologisch onderzoek was er sprake van een atypische melanocytaire proliferatie; de afwijking werd geduid als een ‘MELTUMP’. Op basis van de foto van de moedervlek werd besloten om een re-excisie met een marge van 5 mm te verrichten.

Conclusie

Het verdient aanbeveling om elke voor een maligniteit verdachte gepigmenteerde afwijking fotografisch vast te leggen voordat deze geëxcideerd wordt. Op basis van de foto kan later de klinische verdenking op een melanoom opnieuw beoordeeld worden. Dit is vooral bij patiënten met een MELTUMP van belang voor het bepalen van het aanvullend beleid.

Auteursinformatie

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Tilburg: dr. A.M. Rozendaal, dermatoloog. Erasmus MC, afd. Dermatologie, Rotterdam: dr.mr. E.R.M. de Haas, dermatoloog. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Pathologie, Amsterdam: prof.dr. W. Mooi, patholoog. DermaPark, Uden: dr. K.P. de Roos, dermatoloog.

Contact A.M. Rozendaal (a.rozendaal@etz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Annemarie M. Rozendaal ICMJE-formulier
Ellen R.M. de Haas ICMJE-formulier
Wolter Mooi ICMJE-formulier
Kees-Peter de Roos ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties