Megacolon tijdens lactulosetherapie

H.J.J. van der Vliet
A.A. van Bodegraven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:998-3
Abstract

Samenvatting

Bij 2 patiënten, een 88- en een 82-jarige vrouw met klachten van obstipatie, ontstond tijdens behandeling met lactulose een bedreigende dilatatie van de darm. Beiden werden geopereerd. Bij een van hen werd een darmcarcinoom gevonden; na de operatie herstelde zij goed. Bij de andere patiënte werd geen mechanische vernauwing gevonden; zij overleed aan respiratoire insufficiëntie na aspiratie. Lactulose behoort tot de meest voorgeschreven laxantia. Het middel wordt na passage door de dunne darm in het colon door bacteriën gemetaboliseerd tot korteketenvetzuren, waterstof en kooldioxide. Deze productie van gas in het colon kan bijdragen tot het ontstaan van een non-toxisch megacolon, met name bij patiënten met een vertraagde intestinale passage.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde: hr.dr.H.J.J.van der Vliet, assistent-geneeskundige.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: hr.dr.A.A.van Bodegraven, maag-darm-leverarts.

Contact hr.dr.H.J.J.van der Vliet (jj.vandervliet@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties