Gastro-intestinale chirurgie en gastro-enterologie. X. Obstipatie: behandeling

Klinische praktijk
A.J.P.M. Smout
R-J.M. Brummer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:884-6
Abstract

Samenvatting

- De behandeling van het symptoom obstipatie is symptomatisch.

- Correctie van afwijkende leefwijze en voedingsgewoonten kan een afdoende behandeling bij obstipatie vormen.

- Daarnaast kunnen bulkvormende middelen en osmotisch werkzame laxantia worden gebruikt.

- Pas wanneer deze maatregelen onvoldoende effect sorteren, kunnen ingrijpendere middelen, zoals contactlaxantia en klysmata, worden gebruikt.

- Bij een spastisch bekkenbodemsyndroom is bekkenbodemfysiotherapie aangewezen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Prof.dr.A.J.P.M.Smout, gastro-enteroloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Maastricht.

Dr.R-J.M.Brummer, gastro-enteroloog.

Contact prof.dr.A.J.P.M.Smout

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties