Lessen uit de coronapandemie

Meer onderling vertrouwen, minder besmettingen?

Handen in de lucht. Tussen de handen door schijnt de zon.
Emile d’Angremont
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6767

artikel

Waarom dit onderzoek?

Het is duidelijk dat de wereld niet voldoende was voorbereid op het uitbreken van de coronapandemie. Opvallend is dat de landen waarvan van tevoren werd gedacht dat ze het best voorbereid zouden zijn, niet daadwerkelijk het succesvolst zijn geweest in het beperken van het aantal besmettingen en sterfgevallen. Dit onderzoek had als doel om factoren te identificeren die een beschermend effect bleken te hebben, om ons beter te kunnen voorbereiden op een nieuwe pandemie.

Onderzoeksvraag

Welke factoren zijn op landsniveau gerelateerd aan het verminderen van het aantal besmettingen en sterfgevallen met betrekking tot covid-19?

Hoe werd dit onderzocht?

De onderzoekers bekeken het aantal besmettingen en de ratio tussen sterfgevallen en besmettingen (IFR) in 177 landen en gebieden verspreid over de wereld, in de periode 1 januari 2020-30 september 2021. In eerste instantie onderzochten ze in hoeverre bekende factoren, zoals seizoensinvloeden, bevolkingsleeftijd en BMI, de variatie in beide uitkomstmaten konden verklaren. Vervolgens berekenden de onderzoekers de relatie tussen verschillende sociale factoren en beide uitkomstmaten. Ten slotte bekeken ze welke rol de vaccinatiegraad en de vermindering van mobiliteit speelden in deze relatie.

Belangrijkste resultaten

De onderzoekers konden slechts 40% van de variatie tussen landen in het aantal besmettingen verklaren. Hoogte boven zeeniveau was met 5,4% hierin een van de belangrijkste factoren. Bevolkingsleeftijd kon voor 46,7% de variatie in IFR verklaren en was hiermee veruit de belangrijkste factor. BMI kon voor slechts 1,1% de overgebleven variatie in IFR verklaren. Wanneer de onderzoekers voor deze factoren corrigeerden, bleek vertrouwen in de overheid en vertrouwen in elkaar een belangrijke verklarende factor voor het aantal besmettingen binnen een land te zijn. De onderzoekers berekenden dat wanneer in alle landen het onderling vertrouwen even hoog zou zijn geweest als in Denemarken (75e percentiel), dit het aantal besmettingen wereldwijd had kunnen verminderen met ongeveer 40%, aangenomen dat er een causaal verband bestaat. Een mogelijke verklaring voor dit verband is dat een sterker vertrouwen ook samen bleek te gaan met een hogere vaccinatiegraad.

Literatuur
  1. COVID-19 National Preparedness Collaborators. Pandemic preparedness and COVID-19: an exploratory analysis of infection and fatality rates, and contextual factors associated with preparedness in 177 countries, from Jan 1, 2020, to Sept 30, 2021. Lancet. 2022;399:1489-512. doi:10.1016/S0140-6736(22)00172-6. Medline

Auteursinformatie

Contact E. d’Angremont (emiledangremont@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Emile d’Angremont ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties