Meer meldingen inzake kindermishandeling.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1214-5

Meer meldingen inzake kindermishandeling. – De meldingen bij de Bureaus Vertrouwensartsen inzake kindermishandeling bedroegen in 1983 3.179 (ca. 75 van het totaal aantal meldingen). Van deze 3.179 gevallen bleken na bespreking uiteindelijk 2.619 kinderen tot en met 17 jaar daadwerkelijk mishandeld en (of) verwaarloosd te zijn. In 1980 betrof dit…

Ook interessant

Reacties