Meer beroertes bij Surinaamse, minder bij Marokkaanse Nederlanders

Onderzoek
Ale Algra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8426

Waarom dit onderzoek?

Beroertes hebben een grote maatschappelijke impact. Het is beter om beroertes te voorkomen, dan ze te moeten behandelen. Onderzoekers gingen na welke Nederlandse bevolkingsgroepen het vaakst door beroertes worden getroffen.

Onderzoeksvraag

Wat is de incidentie van diverse typen beroerte bij de grootste etnische groepen in Nederland?

Hoe

Auteursinformatie

Contact (a.algra@umcutrecht.nl)

Ook interessant

Reacties