Medische parasitologie.

Media
A.M. Polderman
A.C. Rijpstra
P.A. Kager
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:377

A.M.Polderman en A.C.Rijpstra, Medische parasitologie. Handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek. (Heron-reeks). Tweede, herziene druk. 218 bl. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1993. ISBN 90-313-1635-0. Prijs: ingen. ƒ 70,-.

De tweede druk van deze handleiding is uitgebreid met de bespreking van een aantal parasieten die regelmatig bij patiënten met AIDS, maar ook bij…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties