Medische keuringen

Perspectief
J.K.M. Gevers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1018-21

Inleiding

Een medische keuring kan – in ruime zin – worden omschreven als een onderzoek naar de gezondheidstoestand van een persoon in verband met de toegang tot een maatschappelijke voorziening of in verband met een verplichting. Keuringen zijn in het maatschappelijk leven geleidelijk een steeds grotere rol gaan spelen. Uiteenlopende zaken als het verkrijgen van werk, een verzekeringspolis, een rijbewijs, een medische urgentieverklaring, een arbeidsongeschiktheidsuitkering, toelating tot een bejaardenoord, enz., zijn vaak mede van het resultaat van geneeskundig onderzoek afhankelijk. Vanwege de grote belangen die bij een keuring in het geding kunnen zijn en vanwege het feit dat de gekeurde een zekere inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer moet toelaten, is de vraag niet zonder belang, wanneer en in hoeverre medewerking aan een keuring gevraagd kan worden, wat de beroepsplichten zijn van de keurende arts en op welke rechtsbescherming de keurling aanspraak kan maken.

Er zijn nogal wat wettelijke bepalingen op…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Instituut voor Sociale Geneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Mr.dr.J.K.M.Gevers.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties