Medische beslissingen rond het levenseinde, het onderzoek in opdracht van de commissie Remmelink

Perspectief
P.J. van der Maas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1802-5

Het zal waarschijnlijk weinig artsen zijn ontgaan dat in de komende maanden een omvangrijk onderzoek zal plaatsvinden naar medische beslissingen rond het levenseinde. De Geneeskundig Hoofdinspecteur en de voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst hebben zich in een rechtstreeks schrijven tot alle artsen van Nederland gewend om hen op de hoogte te brengen van dit onderzoek. Daarbij hebben zij de artsen tevens gevraagd aan dit onderzoek mee te werken wanneer dezen daartoe worden uitgenodigd.

In dit artikel zal uitvoeriger worden ingegaan op de achtergrond van het onderzoek en de gekozen onderzoeksopzet. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit te Rotterdam en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te Voorburg.

Achtergrond en onderzoeksopdracht

Bij ministeriële beschikking is op 18 januari 1990 de commissie onderzoek medische praktijk inzake euthanasie ingesteld, in de media vaak aangeduid als ‘de commissie Remmelink’. De commissie…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Prof.dr.P.J.van der Maas.

Verantwoording

De auteur is projectleider van het project Medische beslissingen rond het levenseinde.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties