Evaluatie van de meldingsprocedure euthanasie

Perspectief
G. van der Wal
P.J. van der Maas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1894-7

In de komende maanden zal een omvangrijk onderzoek plaatsvinden dat gericht is op de evaluatie van de meldingsprocedure euthanasie. De algemeen hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst hebben zich in een rechtstreeks schrijven tot alle artsen van Nederland gewend om hen op de hoogte te brengen van dit onderzoek. Daarbij hebben zij de artsen tevens gevraagd aan dit onderzoek mee te werken wanneer zij daartoe worden uitgenodigd.

In dit artikel wordt ingegaan op de achtergrond van het onderzoek en de gekozen onderzoeksopzet. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek van de Vrije Universiteit te Amsterdam, het Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit te Rotterdam en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te Voorburg.

Achtergrond en onderzoeksopdracht

Op 1 juni 1994 is de Wet tot Wijziging van de Wet op de Lijkbezorging…

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Prof.dr.G.van der Wal.

Erasmus Universiteit, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Prof.dr.P.J.van der Maas.

Contact prof.dr.G.van der Wal

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties