'Mediprudentie' aan de hand van casuïstiek over arbeidsongeschiktheid

Opinie
S. Knepper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2305-7
Abstract

Verzekeringsgeneeskunde is een moeilijk vak. Op veelvoorkomende vragen zoals ‘Is er wel sprake van ziekte?’, ‘Welke aanpassing kan redelijkerwijs gevergd worden?’ of ‘In hoeverre moeten pijn of moeheid vermeden worden?’ biedt de medische wetenschap meestal geen antwoord. Medische kennis alleen is niet toereikend, omdat doorgaans een ingewikkelde wisselwerking met psychologische en sociale factoren een rol speelt. De beoordeling in hoeverre er sprake is van ‘naar objectieve medische maatstaven’ vast te stellen beperkingen is complex. Normatieve overwegingen spelen een belangrijke rol. Dat maakt het moeilijk te voldoen aan eisen van rechtszekerheid en gelijkheid die het juridisch kader van wet of polisvoorwaarden stelt. De Gezondheidsraad concludeert in een recent advies dat de uniformiteit van claimbeoordelingen bij arbeidsongeschiktheid bevorderd kan worden door commentaren op verzekeringsgeneeskundige casuïstiek te publiceren.1 Dergelijke publicaties kunnen duidelijk maken wat de juiste beoordeling is en de transparantie en de kwaliteit van de beroepsuitoefening verbeteren. Naar analogie van ‘jurisprudentie’…

Auteursinformatie

Contact Hr.S.Knepper, verzekeringsarts, Markeloseweg 22, 7245 TP Laren (s.knepper@planet.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties