op weg naar een verantwoord gebruik

Medicinale cannabis in Nederland

Opinie
Floris A. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B23
Abstract

Gewoonlijk wordt cannabis, dat wil zeggen de gedroogde bloeiwijze van de vrouwelijke plant van Cannabis sativa, als een enkelvoudig geheel gezien. Toch worden er meer dan 60 al dan niet psychoactieve cannabinoïden beschreven. Delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) vertoont uitgesproken psychomimetische effecten, terwijl cannabinol en cannabidiol geen of nauwelijks psychoactieve potentie hebben.

Aan cannabis schrijft men ook andere effecten toe, zoals een anti-emetische, een eetlustopwekkende en een pijnbestrijdende werking. Vaak brengen patiënten en hun verenigingen zulke claims naar voren. Vanuit medisch-wetenschappelijke hoek worden in dat opzicht minder vaak positieve geluiden gerapporteerd. Zonder de subjectieve ervaringen van patiënten en de beperkte hoeveelheid goed opgezette studies te diskwalificeren, dient opgemerkt te worden dat zulke claims tot op heden beperkt of slecht geobjectiveerd zijn, zoals ook eerder Killestein et al. in dit tijdschrift stelden.1 Is dat een probleem? Niet a priori. In het recente verleden werden geneesmiddelen immers ook vanuit de volksgeneeskunst en…

Auteursinformatie

Contact Dr. F.A. de Jong, medisch doctorandus, Rotterdam (f.a.dejong73@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: de auteur is deelgemeenteraadslid in Rotterdam-Feijenoord en ‘medical advisor’ bij Amgen B.V. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 februari 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties