Medicijnen met anticholinerge effecten veroorzaken delier bij in het ziekenhuis opgenomen bejaarden

Onderzoek
E. Spaans
P.A.F. Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2002

Delier is de frequentst voorkomende acute cognitieve stoornis; deze treedt op bij 10-26 van de in het ziekenhuis opgenomen oude patiënten. Er zijn aanwijzingen dat een tekort aan acetylcholine in de hersenen een rol speelt. Het gebruik van anticholinerge geneesmiddelen vormt een risicofactor voor het ontstaan van delier.

Han et…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties