Dwarsdoorsnedeonderzoek in de openbare apotheek

Medicatiebeoordelingen bij ouderen met polyfarmacie*

Onderzoek
Sek Hung Chau
Aaltje P.D. Jansen
Peter M. van de Ven
Petra Hoogland
Petra J.M. Elders
Jacqueline G. Hugtenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D439
Abstract

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van de aard en frequentie van farmacotherapeutische problemen (FTP’s) die openbare apothekers in de dagelijkse praktijk vinden bij ouderen met polyfarmacie bij wie zij een medicatiebeoordeling hebben uitgevoerd en in welke mate adviezen om FTP’s op te lossen worden nagevolgd.

Opzet

Dwarsdoorsnedeonderzoek.

Methoden

Van 3807 oudere patiënten (≥ 65 jaar) met polyfarmacie (≥ 5 geneesmiddelen) analyseerden we de gegevens van medicatiebeoordelingen die waren uitgevoerd in de periode januari-augustus 2012. Apothekers uit 258 Service Apotheken registreerden onder andere het geboortejaar, geslacht, de medicatiehistorie, FTP’s en de voorgestelde en uitgevoerde interventievoorstellen met de ‘Service Apotheek medicatiereview tool’ (SAMRT).

Resultaten

Apothekers vonden een mediaan van 2 FTP’s per beoordeling (interkwartielafstand: 1-4; gemiddelde 3,0). Overbehandeling (25,5%) en onderbehandeling (15,9%) kwamen het meest voor. Gemiddeld werd 46,2% van de interventievoorstellen uitgevoerd zoals voorgesteld. Bij 22,4% van de voorstellen werd een andere interventie uitgevoerd, bij 31,3% werd geen interventie uitgevoerd.

Conclusie

Het gemiddelde aantal van 3 FTP’s dat openbare apothekers in de dagelijkse praktijk bij ouderen met polyfarmacie vonden, is vergelijkbaar met het aantal dat bij gecontroleerde onderzoeken gevonden is. Nagenoeg de helft van de FTP’s ontstaat door over- of onderbehandeling. Meer dan twee derde van de interventievoorstellen van de apotheker leidde daadwerkelijk tot een interventie bij de patiënt.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in International Journal of Clinical Pharmacy (2016;38:46-53) met als titel ‘Clinical medication reviews in elderly patients with polypharmacy: a cross-sectional study on drug-related problems in the Netherlands’. Afgedrukt met toestemming.

VU medisch centrum, Amsterdam.

Afd. Klinische Farmacologie en Apotheek: S.H. Chau MSc, apotheker in opleiding tot openbaar apotheker-specialist; dr. J.G. Hugtenburg, openbaar apotheker en klinisch farmacoloog (tevens: EMGO+ Instituut, VUmc).

EMGO+ Instituut, afd. Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde: dr. A.P.D. Jansen, onderzoeker; dr. P.J.M. Elders, huisarts-onderzoeker.

Afd. Epidemiologie & Biostatistiek: dr. P.M. van de Ven, statisticus.

Service Apotheek Beheer, afd. Farmaceutische zaken, ’s-Hertogenbosch.

Drs. P. Hoogland, apotheker.

Contact S.H. Chau, MSc (s.chau@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Sek Hung Chau ICMJE-formulier
Aaltje P.D. Jansen ICMJE-formulier
Peter M. van de Ven ICMJE-formulier
Petra Hoogland ICMJE-formulier
Petra J.M. Elders ICMJE-formulier
Jacqueline G. Hugtenburg ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties