Medicatie op rol, wat komt er bij kijken?

Klinische praktijk
Bram J. Mertens
Henk-Frans Kwint
Marcel L. Bouvy
Rob J. van Marum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1770
Abstract

Samenvatting

  • Medicatie op rol is een geïndividualiseerde distributievorm die zorgt voor structuur in het geneesmiddelgebruik.
  • Het beginnen met medicatie op rol moet in gezamenlijk overleg met de patiënt plaatsvinden nadat alternatieven zoals innameschema’s of automatische herhaalservices zijn overwogen. Hierbij staan de autonomie en het zelfmanagement van de patiënt centraal.
  • In onderzoek zijn positieve effecten van geïndividualiseerde distributievormen aangetoond op intermediaire uitkomstmaten, zoals HbA1c, LDL-cholesterol, bloeddruk en therapietrouw.
  • Medicatiewijzigingen worden bij voorkeur doorgevoerd wanneer de apotheek een nieuwe rol aanvraagt. Voor apothekers is het moeilijk te bepalen of acute wijziging noodzakelijk is als de indicatie en mogelijke andere redenen voor de wijziging niet bekend zijn.
  • De voorschrijver vraagt bij voorkeur na of de patiënt geneesmiddelen krijgt via medicatie op rol en vermeldt op het recept het moment of de reden van de wijziging.
  • De farmacotherapie van patiënten die medicatie op rol gebruiken dient jaarlijks geëvalueerd te worden.
Auteursinformatie

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden.

B.J. Mertens, MSc, apotheker (tevens: departement Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Utrecht); dr. H.F. Kwint, apotheker; prof.dr. M.L. Bouvy, apotheker (tevens: departement Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Utrecht).

VUmc, Amsterdam Public Health research institute, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. R.J. van Marum, klinisch geriater (tevens: Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Geriatrie, ’s-Hertogenbosch).

Contact B.J. Mertens, MSc (b.mertens@apotheekstevenshof.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Bram J. Mertens ICMJE-formulier
Henk-Frans Kwint ICMJE-formulier
Marcel L. Bouvy ICMJE-formulier
Rob J. van Marum ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Janwillem
Koten

Naar aanleiding van Uw artikel therapie trouw heb ik een suggestie. Soms kan een kleine truuk het leven vereenvoudigen. Ik moet dagelijks een aantal pillen slikken. Soms weet ik aan het einde van een (hectische) dag niet zeker of ik al mijn pillen wel heb genomen. Hierop heb ik wat gevonden. Ik markeer een van de hoeken van de 10 tablettenstrip door met een schaar een hoekje af te knippen. De pil naast de knip is 1, Deze neem ik dan in op kalenderdag die eindigt  op dag 1, resp 11 resp 21,  Het tablet naast de eerste, de tweede dus,  neem ik op de kalenderdag eindigend op 2 enz zo verder. Zo vergis ik me nooit meer.

Jan Willem Koten