De rol van stoornisgericht denken en vergoeden

Medicalisering en ondoelmatige zorg in de ggz

Opinie
Lisa S.M. Eurelings
Jim van Os
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3534
Abstract

De ggz kampt met steeds langer wordende wachtlijsten. Ons inziens wordt dit grotendeels veroorzaakt doordat de benadering van problemen in de ggz overwegend op stoornissen gericht is en doordat het vergoedingssysteem binnen het marktmodel aan stoornissen gekoppeld is. Tezamen werken deze factoren overbehandeling en verlening van ondoelmatige zorg in de hand. Daarnaast stellen wij dat de stoornisgerichte benadering op haar beurt in stand wordt gehouden door de huidige normen ten aanzien van maatschappelijk functioneren.

Medicalisering in de huidige maatschappij

Zoals beschreven in het rapport over medicalisering van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), stelt de huidige maatschappij hoge eisen aan mensen op het gebied van relationeel en maatschappelijk functioneren. Er wordt verwacht dat individuen tegelijkertijd optimaal functioneren in relaties en in werk en opleiding.1 In het bijzonder ligt in de huidige maatschappij de nadruk op schoonheid, kracht, jeugdigheid, recht op genot en de maakbaarheid van dit alles. De…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam: dr. L.S.M. Eurelings, basisarts-klinisch epidemioloog. Universitair Medisch Centrum Utrecht, Psychiatrie: prof.dr. J. van Os, psychiater (tevens: King’s College, Psychose Studies, Londen).

Contact L.S.M. Eurelings (l.eurelings@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lisa S.M. Eurelings ICMJE-formulier
Jim van Os ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties