Medicalisering en ondoelmatige zorg in de ggz

De rol van stoornisgericht denken en vergoeden
Ter discussie
18-12-2018
Lisa S.M. Eurelings en Jim van Os

De ggz kampt met steeds langer wordende wachtlijsten. Ons inziens wordt dit grotendeels veroorzaakt doordat de benadering van problemen in de ggz overwegend op stoornissen gericht is en doordat het vergoedingssysteem binnen het marktmodel aan stoornissen gekoppeld is. Tezamen werken deze factoren overbehandeling en verlening van ondoelmatige zorg in de hand. Daarnaast stellen wij dat de stoornisgerichte benadering op haar beurt in stand wordt gehouden door de huidige normen ten aanzien van maatschappelijk functioneren.

Medicalisering in de huidige maatschappij

Zoals beschreven in het rapport over medicalisering van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), stelt de huidige maatschappij hoge eisen aan mensen op het gebied van relationeel en maatschappelijk functioneren. Er wordt verwacht dat individuen tegelijkertijd optimaal functioneren in relaties en in werk en opleiding.1 In het bijzonder ligt in de huidige maatschappij de nadruk op schoonheid, kracht, jeugdigheid, recht op genot en de maakbaarheid van dit alles. De mate van acceptatie van kwetsbaarheid ...

Om deze pagina weer te geven moet u ingelogd zijn.

Heeft u nog geen abonnement?

Sluit een abonnement af

Heeft u al een abonnement?

Registreren

Log in als abonnee

Inloggegevens kwijt?