Mededelingen Ziekenfondsraad

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1789-92

Beoordeling wachtkamermiddelen

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeelt de Ziekenfondsraad nieuwe geneesmiddelen, die tot nu toe niet voor vergoeding in aanmerking kwamen. Dit is het gevolg van de sluiting van bijlage 1b van de Regeling farmaceutische hulp op 1 juli 1993. In oktober 1997 bevonden zich 36 middelen in deze zogenoemde wachtkamer. De beoordeling door de Ziekenfondsraad verloopt in verschillende tranches. Aan de beoordeling van middelen die klinisch relevant verschillen van al opgenomen middelen (26 in getal) wordt op verzoek van de minister voorrang verleend. De beoordelingssystematiek van de Ziekenfondsraad komt hierop neer dat…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties