Mededelingen Ziekenfondsraad
Open

Mededelingen
13-05-1999

Advies uitbreiding Regeling Hulpmiddelen

Toelating botgroeistimulator.

Een botgroeistimulator is een apparaat dat wordt toegepast om genezing van botbreuken te bevorderen. Voorwaarde is dat botgroeistimulatie substitueert voor een duurdere chirurgische ingreep. Hiervan is sprake in de gevallen dat de botbreuken geen genezingstendens vertonen en er een indicatie is voor een chirurgische ingreep. In een eerder rapport uit 1997 kwam de Ziekenfondsraad tot de conclusie dat de kosteneffectiviteit van de botgroeistimulator die werkt door elektrostimulatie via een pulserend elektromagnetisch veld bij deze indicatie was aangetoond. Op basis van nieuwe informatie komt de Raad tot de conclusie dat ook de kosteneffectiviteit van de botgroeistimulator die werkt via ...