Mededelingen Ziekenfondsraad

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1170

Subsidie voor aidsmedicijnen opgeheven

De subsidie voor aidsgeneesmiddelen, die de Ziekenfondsraad op 1 juli 1996 met grote spoed het ging om het belang van veel patiënten invoerde, is per 1 februari jl. ingetrokken. Voor de medicijnen nelfinavir en nevirapine, die voor de subsidie in aanmerking komen, geldt een overgangstermijn van zes maanden. De middelen lamivudine, ritonavir, indinavir en saquinavir, die sinds najaar '97 ook vergoed werden via de overbruggingssubsidie, staan inmiddels in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem.

De Ziekenfondsraad concludeert dat het niet langer noodzakelijk is om de nu bestaande subsidieregeling te handhaven, omdat de mogelijkheden voor de behandeling van HIV-geïnfecteerden flink…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties