Mededelingen Ziekenfondsraad

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1493-6

Aanscherping aanspraak apotheekbereidingen

Anders dan bij de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen zijn er op dit moment in de ziekenfondsverzekering geen eisen gesteld voor de werkzaamheid, effectiviteit, therapeutische waarde en doelmatigheid van de geneesmiddelen die door de apotheker zelf zijn bereid. Minister Borst vindt het niet juist dat op deze apotheekbereidingen een bijna ongelimiteerde aanspraak bestaat, terwijl voor de fabrieksmatig bereide geregistreerde geneesmiddelen stringente opnemingscriteria worden gehanteerd. Daarnaast wil ze dat voor de apotheekbereidingen dezelfde kwaliteitseisen gelden als voor de fabrieksmatig bereide geneesmiddelen. Volgens de Ziekenfondsraad is er al een aantal wettelijke bepalingen, waarin eisen worden gesteld aan de kwaliteit van…

Ook interessant

Reacties