Mededeeling van een beroepsgeheim 'onder geheimhouding'

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1921;65:2351-2