Massontumor: een benigne vaatafwijking

Klinische praktijk
Gertrude J. van ’t Veen
Marco G.W. Bol
Wynand B.W.H. Melenhorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2405
Abstract

Samenvatting

Een 39-jarige vrouw werd gezien wegens een zwelling aan de binnenkant van het linker bovenbeen. Bij lichamelijk onderzoek leek de zwelling op een lipoom. Peroperatief bleek er echter sprake te zijn van een vaattumor, uitgaande van de V. saphena magna. Histologisch onderzoek toonde het beeld van een massontumor. Deze zeldzame vaattumor karakteriseert zich door endotheliale hyperplasie en de aanwezigheid van papillaire vormsels. Het is van klinisch belang om de benigne massontumor te onderscheiden van het maligne angiosarcoom.

Auteursinformatie

Isala klinieken, afd. Chirurgie, Zwolle.

Drs. G.J. van ’t Veen, ANIOS chirurgie; dr. M.G.W. Bol, patholoog; dr. W.B.W.H. Melenhorst, AIOS plastische chirurgie.

Contact drs. G.J. van ’t Veen (gertrudevv@yahoo.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 november 2010

Ook interessant

Reacties