Marleen Kemper

Marleen Kemper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:B2122

Marleen Kemper is ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog. Ze is sinds kort algemeen directeur bij Apotheek A15. Dat is een apotheek van het Erasmus MC, het UMCG, het Radboud MC en het UMCU waar geneesmiddelen gemaakt worden die niet commercieel verkrijgbaar zijn. Ze is een van de auteurs van het artikel over bereiding van geneesmiddelen in de apotheek (D6806).

artikel

Wat wilde u vroeger worden?

‘Op de basisschool wilde ik graag politieagent op de motor worden. Later wilde ik arts worden, maar ik ben twee keer uitgeloot. Bij de tweede keer loten was ik al een jaar farmacie aan het studeren en bij nader inzien was farmacie voor mij de beste studie. Veel scheikunde, bereiden van geneesmiddelen en analyseren. Maar ook veel farmacologie, dus wat een geneesmiddel voor effect kan hebben in het lichaam, hoe dat effect tot stand komt, hoe bijwerkingen veroorzaakt worden en wat het lichaam doet om het geneesmiddel weer uit te scheiden.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Iemand die ik zeer waardeer is mijn promotor Jos Beijnen, ziekenhuisapotheker in het Antoni van Leeuwenhoek. Hij heeft passie voor het vak en voor het geneesmiddel en brengt dit over op zijn promovendi. Ziekenhuisapothekers werken vaak achter de schermen en ik denk dat we met een meer wetenschappelijke benadering nog beter kunnen laten zien wat er allemaal in de ziekenhuisapotheek gebeurt. Jos Beijnen heeft ontzettend veel apothekers kennis laten maken met de wetenschap en daarmee een soort olievlek gecreëerd waarbij onderzoek naar het geneesmiddel centraal staat. Zijn promovendi zijn op diverse plekken terechtgekomen en een groot aantal in de ziekenhuisfarmacie.’

Wat was de grootste vergissing in uw carrière?

‘Ik ben tot nu toe erg tevreden met het verloop van mijn carrière. Mijn interesse en enthousiasme binnen het vakgebied is vaak snel gewekt, waardoor ik wel het risico loop om te veel op mijn bord te hebben.’

Wat was de beste stap in uw carrière?

‘Op de basisschool is een klasgenootje van mij gestorven aan een hersentumor. Toen ik de kans kreeg om bij het Nederlands Kanker Instituut te werken aan de behandeling van hersentumoren heb ik geen moment getwijfeld. Ik weet niet of dit de beste stap is geweest, maar het was voor mij bijzonder aan dit onderwerp te mogen werken.’

Wat bracht u ertoe een artikel bij het NTvG in te dienen?

‘Artsen weten de ziekenhuisapotheker steeds beter te vinden met vragen over geneesmiddelen. Ik denk dat er ook nog veel onbekend is over de werkzaamheden in de ziekenhuisapotheek, waaronder het zelf bereiden van geneesmiddelen. Wanneer gaat een apotheker een geneesmiddel bereiden en wanneer niet? Zijn er regels waar de apotheker aan moet voldoen bij het bereiden van geneesmiddelen? Daar geven we in ons artikel antwoord op.’

Wat zou u doen als u een dag de baas was in Nederland?

‘Dat vind ik een lastige vraag waar ik zo geen antwoord op heb.’

Waar bent of was u het gelukkigst?

‘Ik ben tot nu toe op alle plekken waar ik heb gewerkt gelukkig geweest, ook omdat het elke keer een mooie stap in mijn ontwikkeling was en ik met leuke en interessante collega’s en medewerkers samenwerkte.’

‘Artsen weten de ziekenhuisapotheker steeds beter te vinden’

Wat is uw mooiste publicatie?

‘Dat is een case report van een patiënt met cystische fibrose (CF). Bij deze patiënt was langdurig behandeling met clofazamine de aangewezen therapie, maar onduidelijk was of er interactie zou zijn met de CF-medicatie (tezacaftor/ivacaftor). We hebben bloedspiegels gemeten van de CF-medicatie met en zonder clofazamine en daar zagen we geen verandering, dus de behandeling kon ingezet worden. Bijzonder was dat deze patiënt zelf mee wilde schrijven aan de publicatie en er ook een perspectief vanuit de patiënt bij heeft geschreven. Ik vind deze betrokkenheid een zeer waardevolle aanvulling. Wat mij betreft zou dat meer moeten gebeuren.’

Met welk dilemma worstelt u momenteel?

‘Geen.’

Heeft u een ‘guilty pleasure’?

‘Pretparken en achtbanen.’

Waarover kunt u zich opwinden?

‘Dat er veel dingen gedaan worden, zonder dat er over nagedacht is waarom het gedaan wordt.’

Wat is uw motto?

Geen werking zonder bijwerking. Aan het gebruik van elk geneesmiddel zitten risico’s. Dat is eigenlijk altijd zo, want aan elke keuze die we maken kunnen zowel positieve als nadelige effecten zitten. En het liefst moet de balans uitslaan naar de positieve kant.’

Wat doet u om fit te blijven?

‘Ik tennis, loop hard en wandel met de hond.’

Wat doet u met familie en vrienden die met kwaaltjes aankomen?

‘Ik krijg wel eens vragen over het gebruik van geneesmiddelen, of over bijwerkingen. Dat vind ik geen probleem, maar bij enige twijfel geef ik aan dat beter even gebeld kan worden met de arts die het heeft voorgeschreven of de eigen apotheker.’

Wat zou u willen veranderen in de zorg?

‘Ik zou meer willen doen aan de tekorten van geneesmiddelen. Met apotheekbereidingen kunnen we een deel hiervan oplossen, maar niet alles.’

Krijgen dokters genoeg betaald?

‘Vast wel.’

Wat zou u geweten willen hebben toen u jong was?

‘Eigenlijk kan ik mij niet zo herinneren dat dit bij mij gespeeld heeft. Op de middelbare school was ik niet erg geïnteresseerd in de lesstof, maar tijdens mijn studie wilde ik steeds meer te weten komen.’

Wat trekt u meestal aan naar uw werk?

‘Het liefst een nette broek met een jasje. Eronder makkelijke schoenen en in mijn tas heb ik dan pumps, of laarsjes, zodat ik kan omwisselen.’

Is de gedachte aan pensioen een droom of een nachtmerrie?

‘Geen van beide. Ik denk daar nog niet over na, want ik vind mijn werk ontzettend leuk, maar geniet ook van de dingen die ik naast mijn werk doe. Ik probeer nu ook dingen te doen waar ik van geniet, want misschien kan ik dat niet meer als ik met pensioen ben.’

Wat doet u met een miljoen?

‘Ik zou sowieso een huisje kopen in de bossen van Overijssel. Ik wandel daar graag en kom er tot rust, waardoor er ruimte in mijn hoofd ontstaat. Bijvoorbeeld voor nieuwe ideeën. Dat gun ik iedereen, dus wie dat wil en het ook nodig heeft mag dan bijvoorbeeld een week van het huisje gebruikmaken zonder te betalen.’

Welke podcast zouden uw collega’s echt moeten beluisteren?

De apotheker op de luidspreker. Dit wordt een serie waarin we de werkzaamheden van de ziekenhuisapotheker aandacht willen geven. Ik verwacht dat de eerste in februari 2023 te beluisteren is. Thema’s als geneesmiddeltekorten, intoxicaties, preventie en mooie initiatieven van collega’s zullen aan bod komen.’

Welk filmfragment zou u zeker laten zien als u Zomergast was en waarom?

‘Een fragment uit Good Will Hunting. Deze film gaat over een jongeman (Matt Damon) die schoonmaker is op de universiteit. Wanneer de professor een ingewikkeld wiskundig probleem op het bord zet, is hij degene die het kan oplossen. De professor wil eerst niet geloven dat de schoonmaker de problemen echt zelf kan oplossen. Er gebeurt daarna natuurlijk nog veel meer, maar wat mij is bijgebleven is dat mensen talenten kunnen hebben die je niet verwacht en die ze zelf ook niet verwachten. De muziek uit deze film vind ik overigens ook prachtig.’

Welk boek heeft u al minstens een keer herlezen?

‘Er zijn te veel boeken die ik nog wil lezen, dus ik kom er niet aan toe boeken twee keer te lezen.’

Bereiding van geneesmiddelen in de apotheek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties