Marleen Kemper

Marleen Kemper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:B2122

Marleen Kemper is ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog. Ze is sinds kort algemeen directeur bij Apotheek A15. Dat is een apotheek van het Erasmus MC, het UMCG, het Radboud MC en het UMCU waar geneesmiddelen gemaakt worden die niet commercieel verkrijgbaar zijn. Ze is een van de auteurs van het artikel over bereiding van geneesmiddelen in de apotheek (D6806).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Op de basisschool wilde ik graag politieagent op de motor worden. Later wilde ik arts worden, maar ik ben twee keer uitgeloot. Bij de tweede keer loten was ik al een jaar farmacie aan het studeren en bij nader inzien was farmacie voor mij de beste studie. Veel scheikunde, bereiden van geneesmiddelen en analyseren. Maar ook veel farmacologie, dus wat een geneesmiddel voor effect kan hebben in het lichaam, hoe dat effect tot stand komt, hoe bijwerkingen veroorzaakt worden en wat het lichaam doet om het geneesmiddel weer uit te scheiden.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Iemand die ik zeer waardeer is mijn promotor Jos Beijnen, ziekenhuisapotheker in het Antoni van Leeuwenhoek. Hij heeft passie voor het vak en voor het geneesmiddel en brengt dit over op zijn promovendi. Ziekenhuisapothekers werken vaak achter de schermen en ik denk dat we met…

Bereiding van geneesmiddelen in de apotheek

Gerelateerde artikelen

Reacties