Markers (3): de betekenis van antistoffen tegen neuraleceladhesiemoleculen na longresectie wegens niet-kleincellig longcarcinoom

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:428

Adhesiemoleculen zijn van belang bij de adhesie van cellen onderling, zowel bij de embryogenese als bij de celgroei en -differentiatie. Deze moleculen zouden ook een rol spelen bij carcinoomvorming of het ontstaan van metastasen. Hage et al. onderzochten met behulp van een monoklonale antistof (123C3) de mate van expressie van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties