Marilyne Lange

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B2042

Marilyne Lange zit in het laatste jaar van haar opleiding tot patholoog in het Amsterdam UMC. Ze is een van de auteurs van het artikel over een patiëntgerichte benadering van het pathologieverslag (D6534).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Met vrijwel alleen artsen in mijn familie was ik er al snel van overtuigd dat ik ook dokter wilde worden. Het empathische karakter en de intrigerende pathofysiologie hebben mij altijd aangetrokken. Terwijl mijn vriendinnetjes de normale bijbaantjes hadden, deed ik als tiener al onderzoek naar vascularisatie van het colon op de afdeling Anatomie van de Medische Faculteit. Zo is het begonnen.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Mijn vader is een rolmodel voor mij. Als hoogleraar Chirurgie heeft hij altijd hart voor de patiënt gehad en veel voor patiëntveiligheid betekend. Hij is een charismatische opleider die elke aios en student kan enthousiasmeren en heeft een zeer creatief wetenschappelijk talent. Op deze plek wil ik ook graag mijn oma noemen, oma Mien (Wilhelmina) van 101 jaar oud, een van de weinige vrouwelijke artsen uit haar generatie en met nog steeds de belangrijkste DD’s…

Gerelateerde artikelen

Reacties