Maligne tumoren in de rubberindustrie

Onderzoek
Zielhuis, R.L.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1975;119:933-4