Voorkom erger bij jonge mensen met dementie

Maligne antipsychoticasyndroom vroegtijdig herkennen

Een stenen zuil waar een gezicht in is gehouwen.
Adrie A.J. Gerritsen
Renske Timmers-Romers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6357
Abstract

Dames en Heren,

Vandaag gaan wij het hebben over het maligne antipsychoticasyndroom – voorheen het maligne neurolepticasyndroom –, een ziektebeeld dat soms lastig te herkennen is. Wij beschrijven 4 jonge mensen met dementie (< 65 jaar) bij wie door de vroegtijdige herkenning van soms subtiele symptomen werd voorkomen dat het syndroom levensbedreigend werd.

Patiënt A, een 39-jarige man met frontotemporale dementie, werd behandeld met risperidon 0,5 mg 1 dd vanwege hevige onrust waarbij hij aan z’n eigen haar trok, luid riep, van alles vastpakte en hevig met de tanden knarste. 15 maanden nadat hij met risperidon begonnen was – met tussentijds enkele dosisaanpassingen –, had de patiënt geen initiatief meer om te lopen, viel hij enkele keren, sprak en at hij nauwelijks nog en had hij ernstige tremoren, vooral aan de handen (tabel 1). De lichaamstemperatuur was 37,8 °C (gemeten in het oor) en de armen waren verstijfd. Een maand eerder had de patiënt overmatige transpiratie ontwikkeld, met name in het gelaat. De oorzaak daarvan was niet bekend.

Bloedonderzoek liet een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) zien van > 60 ml/min per 1,73 m2, een natriumconcentratie van 155 mmol/l (referentiewaarde: 135-145), een kaliumconcentratie van 4,7 mmol/l (referentiewaarde: 3,5-5,1) en een creatinekinase(CK)-concentratie van 1270 U/L…

Auteursinformatie

De Wever, locatie De Hazelaar, Tilburg: dr. A.A.J. Gerritsen, specialist ouderengeneeskunde; R.T. Timmers-Romers, verpleegkundig specialist.

Contact A.A.J. Gerritsen (adrie.gerritsen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Adrie A.J. Gerritsen ICMJE-formulier
Renske Timmers-Romers Niet beschikbaar
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties