Malaria tropica; wordt de profylaxe steeds eenvoudiger?

Klinische praktijk
H.J. van der Kaay
B.J. Kullberg
D. Overbosch
M.A.J. Bilkert-Mooiman
C.A. Postema
P.C. Stuiver
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1445-50

Malaria is nog steeds een veel voorkomende en vooral in het geval van malaria tropica een vaak dodelijk verlopende ziekte. Men schat het aantal gevallen van malaria op 200 tot 300 miljoen per jaar wereldwijd, met 2 tot 3 miljoen sterfgevallen, waarvan het merendeel in tropisch Afrika.1 Ook in Nederland neemt het aantal gevallen van malaria onder reizigers ieder jaar toe. Werden in 1980 nog 101 patiënten opgegeven, in 1988 en 1989 werden maar liefst 260 respectievelijk 244 patiënten met malaria gemeld, van wie respectievelijk 189 (73) en 167 (68) met de potentieel levenbedreigende malaria tropica.2 In 1989 werd deze infectie 148 maal (89) in Afrika verkregen, waarvan 115 maal in West-Afrika. In Ghana en Nigeria verkregen 99 reizigers uit Nederland malaria tropica. De oorzaak van deze toename is gelegen in de groei van de stroom reizigers en in de snelle toename en de verspreiding van resistentie van…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, Faculteit der Geneeskunde, Laboratorium voor Parasitologie en Instituut voor Tropische Geneeskunde, Postbus 9605, 2300 RC Leiden.

Prof.dr.H.J.van der Kaay, arts-parasitoloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Infectieziekten, Leiden.

B.J.Kullberg, internist.

Rode Kruis Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Den Haag.

Dr.D.Overbosch, internist.

Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid, afd. Infectieziekten, Rijswijk.

Mw.M.A.J.Bilkert-Mooiman, inspecteur-hygiënist; C.A.Postema, geneeskundig inspecteur.

Havenziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Rotterdam.

Contact Prof.dr.P.C.Stuiver, internist

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties