Malaria tropica is niet meer eenvoudig te voorkomen

Klinische praktijk
H.J. van der Kaay
D. Overbosch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:805-8

Het doel van malariaprofylaxe, een malaria-aanval tijdens het verblijf in de endemische gebieden en na terugkeer uit de tropen in Nederland te voorkomen, blijkt voor malaria tropica reeds vele jaren niet meer onder alle omstandigheden bereikbaar.

Aan malariaprofylaxe werd sinds 1976 in dit tijdschrift regelmatig aandacht geschonken.1-3 Opnieuw wordt aandacht gevraagd voor dit onderwerp wegens de toename van resistentie bij malaria tropica. Tevens wordt ingegaan op de moeilijkheden bij het advies van een veilige malariaprofylaxe en de plicht van goede voorlichting aan reizigers en aan hen die beroepshalve in malariagebieden verblijven. Tenslotte wordt gewezen op een nieuw middel dat vooral voor de behandeling van een infectie met meervoudig resistente Plasmodium falciparum is bedoeld.

Infecties met P. vivax, P. ovale of P. malariae worden in dit artikel buiten beschouwing gelaten, daar de profylaxe en behandeling van een infectie met deze parasieten niet zijn veranderd. Voor de noodzaak van algemene preventieve…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, Faculteit der Geneeskunde, Laboratorium voor Parasitologie en Instituut voor Tropische Geneeskunde, Postbus 9605, 2300 RC Leiden.

Prof. dr.H.J.van der Kaay, arts-parasitoloog.

Rode Kruis Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Den Haag.

D.Overbosch, internist.

Contact prof.dr.H.J.van der Kaay

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties