Magnetische-resonantieangiografie is een veelbelovende techniek bij het diagnosticeren van longembolieën

Nieuws
R.J.H. Borra
A.P.J. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:728-9

De gouden standaard voor het diagnosticeren van een longembolie is de conventionele pulmonaire angiografie (CPA). De kans op ernstige complicaties bij een invasieve test als CPA varieert van 0,3 tot 0,9. Om het gebruik van CPA zoveel mogelijk te beperken zijn complexe diagnostische beslisbomen ontwikkeld. Deze maken gebruik van voornamelijk…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties