Maagzuurremmers onnodig bij 20% van de gebruikers

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2581-2
Download PDF

Mensen die langdurig zuurremmers gebruiken tegen refluxziekte blijken met een lagere dosis toe te kunnen. Dat stelt promovenda Alike van der Velden (Universiteit Utrecht) in het proefschrift Long-term treatment of gastro-oesophageal reflux disease in primary care. Patiënten moeten geen medicijnen gebruiken die ze niet nodig hebben, concludeert Van der Velden. Heldere communicatie met de patiënt is gewenst om onnodig gebruik van maagzuurremmers tegen te gaan.

Van der Velden beschrijft de resultaten van een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek waarin 203 patiënten met refluxklachten die al langdurig (> 1 jaar) dagelijks zuurremmers gebruikten, de minimale dosis bepaalden waarbij zij hun klachten nog onder controle hadden. Veel patiënten bleken met een lagere dosis medicijnen toe te kunnen. Van de deelnemers aan het onderzoek stopte 19 met het gebruik van zuurremmers, 33 verminderde de dosis naar 2-6 tabletten per week en 48 bleef de medicijnen dagelijks gebruiken. Bij de meerderheid van de patiënten ging de dosisvermindering niet gepaard met verergering van de refluxklachten.

Patiënten met refluxklachten hebben last van zuurbranden en zure oprispingen. Zij worden behandeld met zuurremmende medicijnen, waarvan de protonpompremmers (voornamelijk omeprazol) het meest worden gebruikt. Refluxklachten kunnen gedurende korte tijd behandeld worden, maar vanwege de tevredenheid van patiënten met hun behandeling en omdat herhalingsrecepten gemakkelijk worden afgegeven, wordt het gebruik vaak onnodig langdurig.

Jaarlijks wordt aan maagzuurremmers in Nederland 330 miljoen euro uitgegeven (Stichting Farmaceutische Kengetallen). Dosisvermindering wordt aanbevolen uit financiële overwegingen en om onnodig gebruik en ongunstige bijwerkingen door langdurig gebruik tegen te gaan. De onderzoeksmethode die Van der Velden toepaste, zou ook gebruikt kunnen worden om de werkelijke behoefte te bepalen aan bijvoorbeeld antidepressiva en kalmerende benzodiazepinen (jaarlijkse uitgaven: 175 en 185 miljoen euro).

Gerelateerde artikelen

Reacties