Lung cancer.

Media
J.A. Roth
J.D. Cox
W.K. Hong
A.L. Cox
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2650

Lung cancer. 2e druk. Onder redactie van J.A.Roth, J.D.Cox en W.K.Hong. 394 bl., fig., tabellen. Blackwell Science, Oxford 1998. ISBN 0-86542-573-6. Prijs: geb. ƒ 275,25.

Dit boek geeft een goed overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot longkanker. Het bevat goede literatuuroverzichten, die vaak tabellarisch worden getoond. Er…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties