Een algoritme voor de praktijk

Luchtwegproblemen na tracheotomie of laryngectomie

Klinische praktijk
Marinka M.H. Stam
Hettie Custers
Willem Weijs
Gert Jan Scheffer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8686
Abstract

Dames en heren,

Het verlies van een open luchtweg is een van de meest gevreesde complicaties voor de anesthesioloog, die voor de patiënt fataal kan aflopen. Dit kan gebeuren bij patiënten van wie bekend is dat zij een 'moeilijke luchtweg' hebben (zie uitlegkader), maar ook in onverwachte situaties ('kan niet intuberen, kan niet beademen'). Voor deze situaties zijn reeds meerdere algoritmes in omloop. Er zijn echter ook patiëntencategorieën waarbij deze algoritmes niet goed toegepast kunnen worden, zoals patiënten die chirurgische ingrepen aan de kaak of in het kno-gebied hebben ondergaan waarbij een chirurgische luchtweg is aangelegd. Wij presenteren een patiënt wiens ziektegeschiedenis in onze kliniek aanleiding heeft gegeven tot het implementeren van een ziekenhuisbreed luchtwegalgoritme voor alle patiënten met een tracheotomie of laryngectomie.

Patiënt A, een 71-jarige man met status na bestraling en resectie van een neuscarcinoom, onderging een neus- en palatumreconstructie met een vrije fibulalap, een rechtszijdige halsklierdissectie…

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen.

Afd. Anesthesiologie: drs. M.M.H. Stam, anesthesioloog in opleiding (thans: anesthesioloog, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam); drs. H. Custers, anesthesioloog-intensivist; prof.dr. G.J. Scheffer, anesthesioloog-intensivist.

Afd. Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie: drs. W. Weijs, MKA-chirurg en hoofd-halschirurg.

Contact drs. M.M.H. Stam

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Naast de auteurs waren R. Takes (KNO-arts/hoofd-halschirurg) en B. Fikkers (anesthesioloog-intensivist) betrokken bij de implementatie van het beschreven algoritme in het Radboudumc.

Auteur Belangenverstrengeling
Marinka M.H. Stam ICMJE-formulier
Hettie Custers ICMJE-formulier
Willem Weijs ICMJE-formulier
Gert Jan Scheffer ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties