Het kind met een tracheostoma, vroeger en nu; andere indicaties, andere kinderen, andere zorg

Klinische praktijk
L.J. Hoeve
K.F.M. Joosten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2308-12
Abstract

Samenvatting

- Tot enkele decennia geleden was een acute infectieuze luchtwegobstructie de belangrijkste indicatie voor tracheotomie bij een kind. Door vaccinatie en antibiotische behandeling is de incidentie hiervan echter sterk afgenomen.

- Nu zijn chronische obstructie (larynxstenose door intubatie, craniofaciale misvorming, lymfangioom) en de noodzaak tot langdurige beademing de voornaamste redenen om een tracheotomie te verrichten.

- Het percentage kinderen bij wie het tracheostoma snel weer kan worden opgeheven, is daardoor afgenomen.

- Kinderen met een tracheostoma hebben langere en intensievere zorg nodig dan in het verleden.

- Om ontslag uit het ziekenhuis mogelijk te maken moeten ouders en verzorgers uitvoerig geïnstrueerd en begeleid worden, waarvoor bijzondere medische, verpleegkundige en psychosociale zorg nodig is.

- Omdat steeds meer van deze kinderen thuis verzorgd worden, raakt de eerste- en tweedelijnszorg hierbij in toenemende mate betrokken.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2308-12

Auteursinformatie

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Dr.Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam.

Afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde: hr.dr.L.J.Hoeve, kno-arts.

Afd. Kindergeneeskunde: hr.dr.K.F.M.Joosten, kinderarts-intensivist.

Contact hr.dr.L.J.Hoeve (l.j.hoeve@erasmusmc.nl)

Ook interessant

Reacties