Tubes, cuffs en canules

Klinische praktijk
L.J. Hoeve
C.E. Bos
K.H. Pauw
F.C.P.M. Adriaansen
R.N.P. Berkovits
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2083-6

Inleiding

De endotracheale intubatie is een veel voorkomende ingreep, waarvan de uitvoering in handen is van anesthesisten en intensive care-artsen; de complicaties ervan worden veelal door KNO-artsen behandeld. De indicaties voor intubatie betreffen hoofdzakelijk twee categorieën. Het overgrote deel van de intubaties wordt verricht bij patiënten die een medische ingreep onder narcose moeten ondergaan. Hierbij is vrijwel steeds sprake van een kortdurende intubatie, d.w.z. korter dan 24 uur.

De tweede categorie wordt gevormd door patiënten die op een afdeling voor Intensive Care worden behandeld wegens een levenbedreigende aandoening, bij wie de ademfunctie moet worden ondersteund. Door moderne beademingstechnieken, waarbij steeds gebruik wordt gemaakt van endotracheale intubatie, overleven deze patiënten vaker dan in het verleden het geval was.

Door de toename van het aantal intubaties en de toegenomen overlevingskansen komen complicaties van endotracheale intubatie meer voor. De belangrijkste complicatie vormt het intubatieletsel van larynx of trachea, met dikwijls ernstige consequenties voor…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Gordelweg 160, 3038 GE Rotterdam.

L.J.Hoeve en C.E.Bos, KNO-artsen.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Rotterdam.

Dr.K.H.Pauw en dr.F.C.P.M.Adriaansen, KNO-artsen.

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Rotterdam.

Dr.R.N.P.Berkovits, KNO-arts.

Contact L.J.Hoeve

Ook interessant

Reacties