Luchtwegklachten in tijden van corona

Beoordeling en beleid in de huisartsenpraktijk
Klinische les
25-03-2020
Masja C.M. Loogman, Nynke de Jong, Tamara N. Platteel, Margriet Bouma, Theo J.M. Verheij en Wim Opstelten

Dames en Heren,

Het nieuwe coronavirus ontregelt de huisartsenpraktijk. Huisartsen zeggen reguliere spreekuren af om de verspreiding van het virus in te dammen en kwetsbare patiënten tegen besmetting met het virus te beschermen. Telefonische triage beperkt het aantal fysieke contacten zoveel mogelijk. In deze klinische les proberen wij houvast te geven voor de beoordeling, behandeling en tijdige verwijzing van patiënten die mogelijk COVID-19 hebben.

Het is voor huisartsen een grote uitdaging om patiënten met luchtwegklachten adequaat te triëren en bij de beoordeling van deze patiënten besmetting van anderen – patiënten en zorgverleners – te voorkomen. Hier bespreken wij 3 patiënten uit de regio Amersfoort; daarna gaan wij in op de diagnostiek en het beleid in de huisartsenpraktijk bij patiënten met luchtwegklachten tijdens deze epidemie van het SARS-CoV-2-virus.

 

Patiënt A, een 67-jarige man, bezocht op 9 maart (dag 1) het spreekuur van zijn huisarts omdat hij sinds 3 dagen klachten had van koorts, spier- en gewrichtspijn en moeheid. Hoesten deed hij nauwelijks. Dit seizoen had hij geen gehoor gegeven aan de oproep voor influenzavaccinatie. Hij heeft diabetes type 2, waarvoor hij orale antidiabetica gebruikt, en in 2009 was een plaveiselcelcarcinoom van de rechterlong vastgesteld, waarvoor een bovenkwabresectie had plaatsgevonden. Tot op heden waren er geen aanwijzingen voor een recidief. Hij was niet recentelijk in het buitenland geweest en ...