Luchtwegklachten in tijden van corona

Beoordeling en beleid in de huisartsenpraktijk
Klinische les
25-03-2020
Masja C.M. Loogman, Nynke de Jong, Tamara N. Platteel, Margriet Bouma, Theo J.M. Verheij en Wim Opstelten

Dames en Heren,

Het nieuwe coronavirus ontregelt de huisartsenpraktijk. Huisartsen zeggen reguliere spreekuren af om de verspreiding van het virus in te dammen en kwetsbare patiënten tegen besmetting met het virus te beschermen. Telefonische triage beperkt het aantal fysieke contacten zoveel mogelijk. In deze klinische les proberen wij houvast te geven voor de beoordeling, behandeling en tijdige verwijzing van patiënten die mogelijk COVID-19 hebben.

Respiratory complaints in the time of COVID-19

The current guidelines for diagnosis and treatment of primary respiratory infections are still useful during the COVID-19 epidemic. Telephone triage of patients with respiratory complaints aims to identify patients with complications or an increased risk of complications. There are no indications to test for SARS-CoV-2 virus in general practice. During this COVID-19 epidemic, protective clothing is recommended in all physical contacts with patients with respiratory complaints. There is no reason to be cautious about using NSAIDs in patients suspected of COVID-19. Amoxicillin is first choice treatment for respiratory infections during the COVID-19 epidemic; there is lack of evidence to support azithromycin as a first choice. Respiratory rate > 24 / min or saturation <92-94% indicate imminent respiratory decompensation and may be reasons for referral.

Conflict of interest and financial support: potential conflicts of interest have been reported for this article. ICMJE forms provided by the authors are available online along with the full text of this article.